Så påverkar ovissheten vardagen på P18

I februari/mars lägger ÖB fram sitt förslag på hur försvaret organisationen ska se ut i framtiden och i december ska riksdagen ta beslut om vilja förband som blir kvar. P18 är ett av förbanden som kan komma att försvinna. Där övar just nu 300-400 man anfallsstrid i en sk STA-övning.