Allt större andel äldre gotlänningar i framtiden

Hur ska vi lösa framtiden med en allt äldre befolkning? Vad betyder det för arbetsliv, boende, samhällsplanering, kultur, vård och omsorg? Det var ämnet för en utredning, Senior 2005, som blev klar nu i höstas och som diskuteras på ett möte i Visby idag. Men när utredningen var klar ledde den istället till fler frågor än svar. Claes-Bertil Ytterberg ledde gruppen som gjorde "Senior 2005".
Claes-Bertil Ytterberg som också är biskop i Västerås tycker att vi måste förändra attityderna till äldre människor och se dem som en tillgång och resurs. För utgångspunkten är att vi lever allt längre och att äldre fortsätter vara friska längre upp i åldrarna. Antalet äldre i Sverige över 65 år blir allt fler. Idag är 17 procent av svenskarna över 65, nästan var sjätte alltså. Men om trettio år kommer var fjärde svensk att vara så gammal, enligt Statistiska centralbyråns prognoser. Antalet människor över 80 år ockar också från dagens omkring 470 000 till 750 000 om trettio år. Idag finns det ungefär 10300 gotlänningar som är 65 år eller äldre. Ungefär 18 procent av befolkningen. Om man antar att dagens utveckling med födda och döda och flyttningar fortsätter kommer antalet gotlänningar som är 65 eller äldre om trettio år att vara 16 600 stycken. Eftersom befolkningen på Gotland på lång sikt tycks sjunka blir andelen hela 30 procent, enligt en uppskattning från statistikern Lennart Andermo.