ETER TORSDAG 22 JANUARI

Nu svarar Cementa på kritiken från de boende i Hellvi som inte längre får ha tillgång till båtplatser vid Lörje och Smöjen. Det handlar också om kvinnors och mäns löner. GEAB gjorde en grundlig undersökning för att se om lönerna var orättvisa. Vi pratar dessutom om det är rätt att lägga ner mindre skolor med få elever. Och nu granskas P18 inför beslutet om vilka förband som ska få finnas kvar.