Beröm för demensvården i Hemse

Demensvården på Illiansgården i Hemse är avancerad och framgångsrik. Delar av personalen är specialutbildad, de vet hur man just ska bemöta dementa. Det vilar ett lugn över lokalerna. De boende som är dementa hjälper till med vad dom kan, till exempel med att laga maten.