Skärpta rutiner efter fartygsincident

Häromveckan blev en bilförare ombedd att köra av gotlandsbåten i Visby hamn utan att båten var ordentligt förtöjd. Rampen hade inte kontakt med kajen. Så får det förstås inte gå till vid lossning och sjöfartsverkets utredningsenhet ser mycket allvarligt på tillbudet och vad som kunnat hända. Fartygsinspektör Pekka Piirainen har fått i uppdrag av sjöfartsverket att kontakta rederiet - för tillbudet får inte upprepas.