Kommunen betalade ut dubbla löner

Det finns brister i det nya systemet som hanterar löner i Gotlands kommun. Bland annat finns det ingen kontroll mot att dubbel lön betalas till anställda. Det har inneburit att ett flertal dubbla löner utbetalats - det visar en granskning som revisionsfirman gjort. Börje Lundberg är ordförande för kommunens revisorer, som beställt utredningen och han vittnar nu om att flera brister har upptäckts: