Dövkyrkan samlas i Visby

Just nu så har ett 20 tal personer som arbetar med dövkyrkoarbete inom svenska kyrkan samlats på en konferens på Gotland. Ett arbete som går ut på att ge stöd och inspiration till personer som är döva. Vi har träffat några av deltagarna.


Eller hur Mika?