Handbok mot våld ska hjälpa socialtjänsten

För att förbättra sina rutiner gör nu den gotländska socialtjänsten en handbok för att personalen ska bli bättre på att hantera den här typen av frågor.
Socialsekreterare Lotta Grausne är en av de som ligger bakom den här boken.