ETER MÅNDAG 2 FEBRUARI

Våldet mot kvinnor ökar på Gotland, nu ska socialtjänsten bli bättre på att hjälpa misshandlade kvinnor.
Antalet äldreboenden avvecklas i rask takt och det planeras för få nybyggen, visar en ny rapport. Gotland pekas ut som en av de kommuner som avvecklar mest - men rapporten möter skepsis från ansvariga politikern.
Det handlar också om dagens pensionssystem som kommer att utvärderas av riksdagens socialförsäkringsutskott under våren.