Fortfarande inget tillstånd för skjutövningar

Sex ton krut och ett ton sprängämnen, det är vad som går åt varje år till försvarets skjutverksamheten på Tofta skjutfält.
Och nu söker Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för att utbilda 1500 hemvärnssoldater om året på skjutfälltet och flyga JAS 39, helikopter och köra stridsfordon.
Och ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden, folkpartisten Mats-Ola Rödén, är en av dem som undrar om försvaret verkligen får lov att använda Tofta skjutfält där det saknas miljöprövning och tillstånd för bullrande verksamhet, en fråga som nämnden flera gånger tagit upp med länsstyrelsen.

Per Junker som är miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen säger att det finns inget formellt tillstånd enligt miljöbalken för att använda Tofta skjutfält.

Reporter: Lasse.ahnell@sr.se

Eter måndag 17 maj 2010