Männen starkast i kommunala bolagsstyrelser

I styrelserna för de kommunala bolagen på Gotland lyser kvinnorna med sin frånvaro. Inte ens en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. I en kommunal bolagsstyrelse är bara en av tio ledamöter kvinna.

Kommunalrådet Eva Nypelius (C) och oppositionsrådet Åke Svensson (S) är självkritiska. Och Åke Svensson tycker att det hela är pinsamt och verkar inte helt främmande för könskvotering i kommunala bolagsstyrelser. 

Reporter: Marit.strindlund@sr.se

Eter tisdag 18 maj 2010