ARENAHALLEN

Idrottsförbundet efterlyser plan B

Att kommunen inte har fått in fullständiga anbud när det gäller bygget av den planerade arenahallen, oroar den gotländska idrottsrörelsen.

Gotlands Idrottsförbunds styrelse börjar känna att tiden rinner iväg och vill att kommunen parallellt med upphandlingen av en multisport-arena också ska se på vad en enklare sportanläggning skulle kosta. 

Men byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C), säger att kommunen "kör en sak i sänder" och planerar att köra arenahallsupphandlingen i botten innan de ger upp. Men det finns en plan B, att bygga en idrottshall, utan bland annat restaurang.

Reporter: Eleonor.svensson@sr.se

Eter tisdag 18 maj 2010