Storsatsningar medför brist på kor

Mjölkkor har blivit en bristvara på Gotland. Den mjölkbonde som tänkt utöka, eller "fylla på" sin ladugård med nya djur får vackert vänta.

Kobristen på Gotland beror bland annat på att djur inte får flyttas hur som helst, med tanke på sjukdomen blåtunga. De vanliga "importvägarna" till Gotland är stängda. Så inga kor kan tas till ön från de mest kotäta trakterna i Sverige.

Enligt LRF:s ordförande Anna Törnfelt har det uppstått ett ko-glapp när många mjölkbönder på Gotland satsat stort.

Bilden av att det fattas kor bekräftas och förstärks av Mats Hallvede, livdjursförmedlare och inköpsansvarig på Scan.

I normala fall förser han de gotländska mjölkbönderna med kor, främst från Småland, men också från andra delar av södra Sverige. Men med sjukdomen blåtunga har de vägarna stängts. För Mats Hallvede går jakten på kor långsamt just nu.

Med åren har många av Gotlands mjölkbönder gett upp. Lagt av, kanske på grund av sänkt mjölkpris, eller för att villkoren för mjölkproducenterna inte är de önskade.

De senaste åren har det skett en utslaktning av gotländska kobesättningar och överflytttningar av kor från små gårdar till betydligt större. När Mats Hallvede började på Scan, fanns det mer än dubbelt så många mjölkbönder på Gotland än det gör nu.

Reporter: Katarina.hedstrom@sr.se

Eter onsdag 19 maj 2010