Regeringen: Lantbrukarna skall rädda Östersjön

Lantbrukarna får allt mer att fundera över - nu är det dom som skall rädda Östersjön från övergödning, säger Regeringen - och dom skall göra det på frivillig väg.

Skall det bli med dammar o våtmarker på Gotland eller skall det ske genom närodling av soja, det senare för att minska importen av en sydamerikansk gröda som slår ut regnskog.

Linda Larsson från Länsstyrelsen på Gotland arbetar nu med projektet "greppa näringen" där ett föredrag i dag om att återinföra Soja på Gotland ingår. Men tyvärr har inte regeringen förstått nyttan av investeringspengar till bevattningsdammar, det mest gynnsamma sättet att klara näringsutsläpp till Östersjön säger Linda Larsson.

Hör också lantbrukarna Jonas Johansson - Garda, Åsa Lundqvist - Väte, Göran Runfeldt -Atlingbo, vad de tänker om sin nya uppgift att rädda Östersjön.

reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter måndag 24 maj 2010