Nytt namn: Region Gotland

Gotland ska inte bara verka som en region utan även få namnet region.

Den motionen har idag fått en godkännande i konstitutionsutskottet. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten, Christer Engelhardt, står bakom det här förslaget.

Reporter: Catarina.gustafsson@sr.se

Eter tisdag 25 maj 2010