Jordbrukspolitiken drabbar kalvarna

Kalvar far illa till följd av de nya reglerna för gårdsstöd till lantbruket. Det anser Mats Hallvede, livdjursförmedlare på Scan i Visby. När han besökt olika gårdar på Gotland har det hänt att han reagerat på de förhållanden som kalvarna har.

Mats Hallvede är kritisk mot Jordbruksverket och den politik som han anser har försatt lantbrukarna i en situation där de av ekonomiska skäl sett till att ha så många tjurkalvar som möjligt på sin gård.

Kalvar står och trängs runt om på olika gårdar, som ett resultat av jordbrukspolitiken, hävdar Mats Hallvede alltså.
Men på Jordbruksverket värjer sig de sig från kritiken. Anders Elfström är chef för regelutvecklingsenheten, och han säger att beslutet inte är deras utan det är politikerna som har bestämt hur det ska fungera.

Reporter: Katarina.hedstrom@sr.se

Eter onsdag 26 maj 2010