Pressat läge för öns veterinärer

Det är ett högt tryck på Gotlands veterinärer sommartid. Trots att Distriktsveterinärerna i Roma har tagit in fler vikarier i år än normalt så är det svårt för dem att hinna med

Veterinärerna i Roma har i snitt 15 patienter per dag, plus akutfallen under kväll och natt. De är den enda veterinärmottagningen på hela Gotland som har jourverksamhet och just under nätterna är det ofta som mest att göra. Elin Prawse, som själv jobbar på veterinärmottagningen i Roma, säger att det brukar bli en stor omställning för de nya vikarierna.
Olle Johansson, regionchef Jordbruksverket säger att det i år är sju stycken veterinärvikarier på Gotland, vilket är fler än normalt. Trots det är det en mycket tung belastning på de som vikarierar.

Reporter: Frida.fernqvist@sr.se

Eter måndag 19 juli 2010