Donkosackerna i gotländska kyrkor

Donkosackerna, en manskör grundad 1920 bland ryska officerare i bulgarisk krigsfångenskap har sedan 1923 turnerat i Europa och USA i olika konstellationer och just nu är manskören på Gotland.

Enligt nationalencyklopedin är sångarna amatörer och repertoaren består av rysk kyrkomusik, soldat- och folkvisor men i dag arbetar de åtta sångarna från Bulgarien och Ryssland proffessionelt med långa turnéer.

Tre konserter i gotländska kyrkor (Hejde, Grötlingbo o Domkyrkan) framförs nu måndag - onsdag och Eric Martell såljer just nu biljetter på pastorsexpeditionen i Havdhem.

Hör också när gruppen sjöng spontant för Eters reporter i Hablingbo vandrarhems lilla samlingsrum, helt orepeterat:

Reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter tisdag 20 juli 2010