Avlopp

Minireningsverk nu möjliga på Gotland

14 000 hushåll på gotland har egna avloppslösningar och kommunen uppskattar att mer än hälften av dessa måste göras om, mer eller mindre. Och det kan bli dyrt - 100 000 lär vara en snittkostnad.

I helgen var det avloppsminimässa på Visborgsområdet. Många gotländska användare kom för att hitta alternativa lösningar och produkter. Tobias Engström letade lösning till sin fastighet i Väskinde, där infiltration inte längre var tillåtet för honom,

Många olika avloppslösningar visades, allt från enkla fritidshuslösningar till reningsverk och biologiska bäddar. På plats fanns tio tillverkare av avloppsrelaterade produkter och en representant för öns gräventreprenörer.

Hanna Karlsén visade minireningsverk där det mest avancerade med kalkfilter renade många beståndsdelar i avloppsvattnet till 100 procent, detta enligt mätningar. Enligt säljaren rekommenderas detta verk med företagets totala driftavtal till de mest utsatta skärgårdsöarna. Priset blir då cirka 130 000 kronor och driftavtalet kostar 5000 om året. Om flera hushåll kan anslutas blir det billigare per hushåll. Detta var ETT exempel på avloppslösning på mässan.

Även kommunens fd. Miljö och Hälsoskyddskontoret - numera Samhällsbyggnadsförvaltningen liksom Länsstyrelsen fanns på plats för att svara på frågor och Jimmy Holpers som leder projektet KLART VATTEN var mycket nöjd.

Reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter tisdag 28 september 2010