Möjligt medeltida vrak funnet på Fårö

Det var i torsdags den 23 september 2010 som en grävmaskinist på Fårö slog larm. Rester av ett skeppsvrak hittades knappt 50 meter från stranden vid västra Ekeviken när man grävde för tre avloppsbrunnar och arbetet fick avbrytas.

Marinarkeologen Göran Ankarlilja har nu besiktat träskrovet som är av furu. Därmed kan troligtvis krigs eller statsbåt uteslutas vilka genomgående byggts av ek. Flera hundra år gammalt tror ändå Göran Ankarlilja att fartyget är men vissa detaljer, bland annat den runda kölstocken skulle kunna tyda på medeltida vilket ökar upphetsningen.

Cirka två meter av det uppskattningsvis 15-25 meter långa fartyget har frilagts och det ser nu ut som om stäven skulle vara böjd liknande vikingatida båtar. Den frilagda biten har sågats av, dels för att göra dendrokronologisk analys (datering med hjälp av årsringar) men också för att kunna göra plats för de tre avloppsbrunnarna som skall ligga i rad. Den avsågade fören eller aktern är åter begravd bredvid sin ursprungliga plats, i väntan på datering. Stora kostnader väntar om vraket skall tas upp och konserveras.

Fyndplatsen är inte tidigare känd som vrakplats och är inte heller i närheten av tidigare kända hamnar.Fyndet som gjorts vid Bohaka sand innanför Norsholmen på Fårö KAN alltså vara mycket gammalt. Träprover har skickats i dag och i början av nästa vecka hoppas Göran Ankarlilja få veta HUR gammalt det mellan 15 och 25 meter långa vraket är.

Reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter onsdag 29 september 2010