Medborgarförslag ska ge mer inflytande

Från och med första juli får alla som är skrivna på Gotland rätt att lägga förslag direkt till kommunfullmäktige, beslutade fullmäktige på måndagen.
Förslagen från gotlänningarna kan handla om vad som helst som har med kommunen att göra. Och förslagen har samma tyngd som de motioner och frågor som politikerna själva kommer med.
På det här viset hoppas kommunpolitikerna på ett större intresse för vad som händer på ön, och att demokratin ska fungera bättre.
Mer än 125 kommuner runt om i landet har redan bestämt att införa medborgarförslag och tidigare i våras kom en rapport om hur det gått med medborgarförslagen.
Statsvetaren Stig Montin som är docent vid Örebro universitet gjorde rapporten och tycker att medborgarförslagen gjort demokratin bättre.