Mödradödligheten minskar i världen

Den gotländske läkaren Staffan Bergström har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt att försöka minska mödradödligheten i världen. Bland annat genom att hålla kurser i Rute för vårdpersonal från olika afrikanska länder. De har till exempel lärt sig att utföra kejsarsnitt, trots att de formellt sett inte är läkare. Och enligt en FN-rapport minskar nu för första gången mödradödligheten. 2008 dog drygt 350 000 kvinnor i hela världen i samband med sin graviditet eller förlossning, och det är en minskning med 34 procent jämfört med 1990 då det handlade om 550 000 kvinnor. Men minskningen går fortfarande för långsamt tycker Staffan Bergström som, trots att han fyllt 67, nu drar igång ett nytt mödravårdsprojekt i Tanzania.

Reporter: Anna.Jutehammar@sr.se

Eter måndag 4 oktober 2010