Byggstopp för vindkraft

Försvarsmakten har backat, inga vindkraftverk kommer att behöva rivas runt Visby flygplats, nya riktlinjer pekar istället mot ett byggstopp runt Visby flygplats.

I juni uppmärksammades försvarets krav att all vindkraft inom fyra mil från militära flygfält skulle stoppas, och befintliga kraftverk rivas. Men stoppet gällde bara i väntan på fortsatt utredning, och nu när utredningen är färdig står det klart att inga vindkraftverk måste rivas. Men vad försvaret däremot gjort är att dra en cirkel runt Visby flygplats där inga nya vindkraftverk får byggas.

—Cirkeln sträcker sig 15 kilometer runt flygplatsen, sen är det en sektor som sträcker sig 40 kilometer i respektive håll om landningsbanan, säger Carl-Johan Edström, chef för försvarsmaktens flygförbandsproduktion.

Carl-Johan Edström erkänner att försvarsmakten blev tagna på sängen genom den drastiska ökningen av antalet ansökningar om att bygga vindkraftverk och efterlyste centrala riktlinjer för att hantera alla remisser.

—Tiden när vi verkar runt en flygplats vid start och landning ska ju vara så kort som möjligt under hotbild, och när vi övar och tränar. Där är vindkraftverken en ökad flygsäkerhetsrisk, säger Edström.

Byggstoppet skapar dock en krock mellan försvarets intressen och den lokala vindkraftutvecklingen, och särkilt drabbat av den nya reglerna för flygstoppsområden är Gotland.

— Vi får färre vindkraftverk och får svårare att nå dom kommunala målen om självförsörjning när det gäller just vindkraft, säger Thomas Sirland, vindkraftsentreprenör på Gotland.

Reporter: lasse.ahnell@sr.se

Eter 5 september 2010