ETER MÅNDAG 8 NOVEMBER

Mobbning är fortfarande ett stort problem i skolorna. Många unga tjejer blir inte trodda när de anmäler övergrepp, säger tjejjouren. Intresset för att lära sig ryska är stort på högskolan. Hallbom kåserar från stockholmsk horisont.


 

Vill att rektorn tar större ansvar mot mobbning
Mobbning är fortfarande ett stort problem i skolorna - även om det talas mycket om olika handlingsplaner mot mobbning. Förra hösten gjorde Anna-Karin Olsson en D-uppsats vid Uppsala universitet där hon undersökte mobbning i de gotländska högstadieskolorna. Av mer än tvåtusen elever som svarade på hennes enkät sa över hälften att de blivit illa bemötta det senaste året.

 

De lättar på pressen tjejer känner
Många tonårsflickor känner stor press på sig idag. Många riskerar också att utsättas för våld. Sedan några år tillbaka driver den ideella föreningen Tjejjouren verksamhet i Visby, för att kunna hjälpa tilL. Karin Wannberg är en av dom aktiva och som också svarar i jourens telefon.

 

Fortsatt stort intresse för språk
Intresset för att lära sig ryska är stort, men det är allt färre som läser på traditionellt vis på högskolan. Det säger Gun Eile som är kursansvarig för ryska vid Högskolan på Gotland.

 

Interkulturell kommunikation ny kurs på högskolan
Hur man upplever tiden eller löser konflikter, är ett nytt ämne på högskolan på Gotland. Kursen, som är på engelska, vänder sig till studenter i hela världen och genomförs delvis på distans, inleds i februari. Det säger Gun Eile som undervisar i ryska vid högskolan.

 

Johannes Hallboms kåseri
Måndagar i Eter under hösten innebär kåserier. Denna vecka är det Johannes Hallboms tur.