ETER MÅNDAG 15 NOVEMBER

Många kunder är besvikna på Geabs bredband. Förslag att använda Visbys ruiner till torghandel. Mot gotlänningen som tjänstgör i Liberia. Hur ser ungdomarnas inflytande i samhället ut? Palten undrar var alla pengar som fattas finns.