Lyssna

På dagen 60 år efter att Gotlandsbåten Hansa gick under pratar vi om den händelsen som lever kvar i mångas minnen.
Den grundstötta båten Polo M läcker olja och eter besöker stränderna på östra Gotland som får ta emot det svarta kladdet.
Dessutom frågar vi om körkortskontrollanterna är snällare mot den som ska köra upp på grund av snö och halka.

Uppkörning på isbana
Blir körkortskontrollanter snällare mot den som ska ta körkort nu när det är sämre väglag? Tänk er att ni övat inför körkortet i flera månader under hösten och sedan när det är dags för uppkörning så blir det oväntat snöoväder som det varit de senaste dagarna. Vi möter Daniel Wallén som ska köra upp och kontrollanten Kerim Yildirim.

Hansakatastrofen
60 år efter att fartyget Hansa torpederades och sjönk hölls under onsdagen en minneshögtid på förlisningsplatsen som en hyllning för de 84 personer som omkom. Gotlandsbåten m/s Gotland stannade till och anhöriga fick lägga i blommor och kransar. Här hör ni Margareta Lyth och Roland Angelöw berätta om upplevelsen.

Hör också högskolestudenterna Josefin Johnsson, Marie Larsson och Marie Bohman som gjort ett projektarbete om Hansakatastrofen.


Militärhistorikern Gunnar Åselius ger en bild av Hansakatastrofen ur ett militärt perspektiv.

Båten läcker olja
Cementlastfartyget Polo M som gått på grund söder om Slite läcker olja. Eters reporter Erik Thorson åkte till stranden på östra Gotland för att få veta mer om utsläppet.