ETER TISDAG 1 FEBRUARI

Lönepersonal vid Gotlands kommun ska flyttas till Slite, det tycker kommunstyrelsens arbetsutskott, men det tycker inte oppositionsrådet Eva Nypelius. Barn prioriteras inte i vårt samhälle tycker barnombudsmannen Lena Nyberg som besökte Gotland på fredagen och antalet unga nykterister ökar mest på Gotland.

Lönepersonal hamnar i Slite
Kommunens personal som jobbar med löner kommer med största sannolikhet att hamna i Slite. Detta enligt ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott . Men centerpartistiska oppositionsrådet Eva Nypelius är inte nöjd.


Barn prioriteras inte

Om det förekommer mobbning på en skola kan det ha sin start i lärarummet. Det sa barnombudsmannen Lena Nyberg när hon besökte Gotland på fredagen. Barn är en grupp som inte prioriteras i vårt samhälle tycker hon.

 

Framåt för nykterister
Nykterhetsförbunden går starkt framåt på Gotland, Ungdomens nykterhetsförbund - UNF - växer mest i landet här, och även IOGT-NTO ligger i topp när det gäller antalet nya medlemmar. Hör hur de båda föreningarna ser på ökningen och hur ungdomarna själva ser på alkohol.

 

Miljöskuld kan inte ärvas
I nyheterna har vi berättat om arvtagaren till Södervägs brädgård som kan få betala miljonbelopp i saneringskostnader för en verksamhet som han själv aldrig drivit, men nu ärvt av sin far. Men, nej man ska inte kunna ärva en miljöskuld i generationer. Det beskedet ger länsstyrelsens Mattias Vejlens som utrett frågan.

 

Start för ny krisorganisation på Gotland
Gotsam heter den nya organisation som ska reda ut kriser och som just har flyttat in i sina kontor i Visby. Sex olika myndigheter, Polisen, kustbevakningen, länsstyrelsen, försvaret, räddningstjänsten och kommunen har här en sambandscentral ifall det blir kris på Gotland. Vår reporter Tommy Lundberg fick en rundvandring med chefen Åke Fagelberg.