ETER TORSDAG 3 FEBRUARI

Idag handlar Eter bland annat om de statliga jobben som ska flyttas till Gotland. De berörda myndigheterna har nu gett sin syn på saken, och merparten är kritiska. Men glesbygdsverket anser att det är positivt att flytta ut statlig verksamhet till glesbygden.

Vi hör också polisen berätta om beslutet att avbryta utbytet av personal med polisen i Åre.