ETER TORSDAG 3 FEBRUARI

Idag handlar Eter bland annat om de statliga jobben som ska flyttas till Gotland. De berörda myndigheterna har nu gett sin syn på saken, och merparten är kritiska. Men glesbygdsverket anser att det är positivt att flytta ut statlig verksamhet till glesbygden.

Vi hör också polisen berätta om beslutet att avbryta utbytet av personal med polisen i Åre.

Myndigheter säger sitt om utlokaliseringen
Alla de myndigheter som föreslagits flytta till Gotland har nu fått möjlighet att säga sitt och det är mest kritiska röster. Frågan är om de här synpunkterna kommer att ha någon påverkan. På torsdagen ville man från regeringens håll inte kommentera innehållet i svaren. Lovisa Lagerström Lantz, pressekreterare åt Ulrika Messing berättar varför.

Bra att flytta statliga jobb
Det finns stora vinster med att placera statliga myndigheter utanför Stockholm. Det menar Glesbygdsverket. Jan Cederwärn är direktör där och förklarar vinsterna.

Konstigt städavtal
Företaget ISS har tecknat ett avtal med försvaret som handlar om städning och service. Avtalet är treårigt. Frågan är varför man gör ett treårigt avtal med en verksamhet som är på väg att läggas ned?

Polisutbyte upphör
Under några år har polisen på Gotland haft samarbete med polisen i Åre där man bytt personal.
Gotländska poliser har åkt till Åre under deras högsäsong på vintern och jämtländska poliser har förstärkt här på sommaren.
Men nu är det slut med det.
Årepolisen har sagt upp samarbetet. Närpolischefen på Gotland Mats Holtz, kommenterar saken.

Nytt bolag underlättar för turister
De stora turistbolagen på Gotland går nu samman i ett sälj- och produktionsbolag; Gotland promotion. Kunden kan hädanefter boka hela sitt besökandepaket via internet eller telefon. På sikt kommer det att skapa fler jobb inom bolagen, men framför allt underlätta för alla kunder.

Möte om nedläggningshotad skola
Det finns planer på att lägga ned ett antal skolor på Gotland och de här veckorna åker skolpolitiker runt på ön för att prata med föräldrar och barn som finns i de hotade skolorna.
En av dem är Gothems skola där det hölls ett möte på torsdagkvällen.