ETER TORSDAG 21 JULI

Den här veckan är Gotlands krögare lite nervösa, för just nu pågår hotell- och restaurangförbundets uppsökerivecka här på ön - Eter följde med på ett besök. Vad känner landshövdingen dagen efter sommarträffen? Destination Gotlands stora färjor har haft problem med avgasreningen.
Och så kommer Lill-Babs på besök.