ETER MÅNDAG 17 JULI

  • Klimatforskare ger sin syn på den allt tätare flygtrafiken som ökar över Gotland.
  • Sommaren handlar mycket om att och stå. Men hur strosar man omkring på ett ergonomiskt sätt?
  • Torkan gör att kommunen inför bevattningsförbud från tisdag.
  • Nordkalk kämpar för att övertyga myndigheterna om att utöka kalkbrytningen.
  • Eter kollar läget på Donnersplats i Visby.