ETER TORSDAG 27 JULI

  • En krog i Visby riskerar att mista sitt alkoholtillstånd. Det fanns ämnen i alkoholen som inte borde funnits där.

  • Prover ska tas på vattnet i grusgropen i Träkumla. Kommunen befarar att vattnet kan vara olämpligt för bad.

  • Skelettet kan berätta en hel del om en människa. Eter har träffat osteologen Elin Brödholt vid utgrävningarna vid Vikhagen i Boge.

  • Gotländska ungdomar  har åkt  till  Dagö för att tävla mot idrottare från andra delar av Östersjön.

  • Gäss är roligare än kaniner men kaniner är populärast -Eter har pratat med husdjursuthyrare på Gangvide gård.