ETER TORSDAG 5 OKTOBER

  • Städare ser positivt på framtiden.
  • Anders Thomasson från svenskt näringsliv siar som framtiden för företagarna.

  • Sabine Sten lär barn om skelettets uppbyggnad och hur man kan lära sig historia genom att titta på flera tusen år gamla skelett.

  • Svårt att göra Visbys medeltida kulturarv tillgängligt för rullstolsburna.

  • Vi pratar med Rhymatics som släpper en ny skiva i mitten av oktober.