Skurts förberedelser inför Victorias bröllop

När Cirkus Kiev skulle hitta en egen hovreporter föll valet på den svenska journalist som har intervjuat drottning Silvia flest gånger; grodan Skurt. Här kan du höra hur han förbereder sig inför det kungliga bröllopet.