Hur mycket Cirkus Kiev-fan är du? gör quizet!

Nu kan du äntligen få veta hur stort CK-fan du är. Gör det unika quizet och ta reda på hur mycket du kan om karaktärerna och händelserna i Cirkus Kievs historia, ända från sommaren 2006 till nu. Och varför inte utmana dina vänner?