Practical joke för Littorin?

Om regeringen har lite humor kunde de göra ett practical joke och skicka Littorins avgångsvederlag i ett lila kuvert.