KONTORET/TEKNIKPATA

Supportteknik anlitar Teknik-Pata (del 2 Thomas)

Teknik-Pata får även hjälpa Thomas när han anländer som teknikkonsult.