KONTORET/TEKNIKPATA

Supportteknik anlitar Teknik-Pata (del 3 Ullis)

Teknik-Pata får även hjälpa Ullis när han anländer som teknikkonsult.