KONTORET/TEKNIKPATA

Supportteknik anlitar Teknik-Pata (del 4 Gun)

Teknik-Pata får även hjälpa Gun när han anländer som teknikkonsult.