KONTORET/TEKNIKPATA

Supportteknik anlitar Teknik-Pata (del 5 Lennart)

Teknik-Pata får även hjälpa Lennart när han anländer som teknikkonsult.