Baby Andersson korad den 17 juni

Jag heter Alexander.

Jag föddes på Östra Sjukhuset i Göteborg
lördagen den 9 juni kl 12.39

Mamma heter Martina och pappa heter Henrik.