Måndagsledtråd v. 29

Musik

Han fick en bright idé straxt före kriget och det var då han pinka in reviret. Om ni har åldern inne, kan ni ha varit ögonvittne till det här.