Natt mot tisdag

Välkommen hem Hannelore Grill. Hör om hennes resa till Senegal klockan 05.40 och vad hennes fadderbarn sa om att hon cyklade dit.

Var hängde du som ung?  Telefonsvararen öppnar klockan 02.00.

Har du ett yrke som får din omgivning att förundras – bli Vakens huvudperson i natt.

 och