05.40 torsdag 10 december

Dyra snytningar på jobbet
Forskare vid karolinska institutet, Stockholm och vid Arbets och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har studerat närmare 10.000 anställda vid kommuner, landsting och privata industriföretag under tre års tid och man har kommit fram till att sjuknärvaro på jobbet kan straffa sig rätt rejält.

Hör en av forskarna är Gunnar Bergström, docent på Karolinska Institutet.