Alla skratt är inte goda skratt

 Vaken tar tempen på skrattet med hjälp av Zannah Parmenius som har lång erfarenhet av skrattkurser. Hon ser en trend i att det skrattas på andras bekostnad, man skrattar åt och inte med.