Måndagsledtråd, v 21

Musik

Till skillnad från på annat håll, sysslade man i Sverige mestadels frivilligt med det här. Ett arbetsintesivt arbete som i allmänhet utfördes av kvinnor och som uppmuntrades av myndigheterna, som ville vi skulle bli självförsörjande.

Mina föräldrar mindes stora ytor avsatta för verksamheten vid tullarna, fast i Stockholm försvann det här före kriget. I andra delar av landet innebar bägge världskrigen ett uppsving för den här sysslan.