Stora skillnader på betalningsmoralen i Europa

Att inte få sina fakturor betalda i tid ställer till problem, speciellt för små företag. 6 000 företag runt om i Europa har varit med i en undersökning som visar på stora skillnader i betalningsmoralen i Europa.