05.40 onsdag 26 maj

Betalningsmoralen är sådär i Europa
Att inte få sina fakturor betalda i tid ställer till problem, speciellt för små företag. 6 000 företag runt om i Europa har varit med i en undersökning som visar på stora skillnader i betalningsmoralen i Europa.

Sämst på att betala i tid är länderna i sydeuropa. Portugal har tillexempel ett snitt på 51 dagars försening. Medans norra Europas betalningsmoral ser något bättre ut än vad det gjorde för ett år sedan.