Uppsala kommun säljer affärshuset Kvarnen

Nu är det klart att affärshuset Kvarnen i centrala Uppsala ska säljas. Det beslutade Uppsalas kommunfullmäktige, trots protester från den rödgröna oppositionen.

I huset finns även 150 hyresrätter och villkoret för försäljningen är att lägenheterna fortsätter vara hyresrätter fram till minst år 2015.

Gunnar Hedberg, Moderat för och Erik Pelling, Socialdemokrat emot.

Bostadsrätt eller hyresrätt vilken sida väljer du?