Rätt svar i Steg för steg, vecka 41

3:47 min

Christopher Polhem

Vi spelade Polhemsvisan med Lars Erik Lärnemark och en gotländsk visa, för  Christopher Polhem, född år 1661 i Tingstäde på Gotland.  Han dog i Stockholm 1751. Polhem brukar kallas den svenska mekanikens fader. Han grundade 1697 Laboratorium mechanicum på Kungsholmen, där han med hjälp av sitt mekaniska alfabet  undervisade blivande mekaniker. Det mekaniska alfabet finns på Tekniska museet i Stockholm. Det vi hörde skulle föreställa ett Stjärnsundsur.  Innan Polhem adlades hette han Polhammar tillsammans med Gabriel Stierncrona grundade hen en manufaktur i byn Sund i Dalarna. Stjärnsundsuren tillverkas fortfarande. Polhemslåsen kanske inte tillverkas längre, men de gick nog sällan i baklås. När drottning Kristinas sluss i Stockholm blivit för liten konstruerade Polhem en större som stod klar 1755, fyra år efter hans död.